Umetnost prirode
Umetnost prirode
Voda vlasina
Skroluj na dole
VODA VLASINA

Na jugoistoku Srbije nalazi se Vlasinska visoravan i Vlasinsko jezero okruženo planinama Vardenik, Čemernik i Gramada ili Crkvena planina - Plana (kako je meštani zovu). Sastavljena je od kristalnih škriljaca prve grupe i pripada Rodopskom sistemu. Ispod Vrtopa (1721m), najvišeg vrha, nalazi se izvor Vlasina vode na 1500m, daleko od saobraćajnica, velikih naselja i industrije. U podnožju u selu Preslap na nadmorskoj visini od 1100m nalazi se fabrika za flaširanje vode koja od izvora do fabrike pređe put kroz cevovod dužine 3000m.

Vlasina se bez ikakve prerade flašira u istom kvalitetu kao što je na izvoru, a kvalitet i sastav zemljišta obezbeđuju najfiniju filtraciju vode što je svrstava u red najčistijih voda. Izuzetna mekoća, neutralna pH vrednost i veoma nizak sadržaj nitrata, natrijuma i ostalih minerala svrstavaju Vlasinu u grupu veoma slabo mineralizovanih voda sa svega 30-40mg/l suvog ostatka pri temperaturi od 180°C.

Temperatura vode na izvoru je 6°C tokom cele godine.

ZBOG ČEGA VAM PREPORUČUJEMO VLASINU?

ČIME SE PONOSIMO...

Vlasina voda je zbog svog sastava i veoma niskog sadržaja minerala pogodna za trudnice i bebe, a povoljno utiče i na kvalitet majčinog mleka.
pH vrednost
~7,0
Ukupna mineralizacija
<50mg/l
Suvi ostatak na 180°C
<40mg/l
Ukupna tvrdoća
<1,6°dH
Nitrati
<1mg/l
Natrijum
<3mg/l
ČIME SE PONOSIMO...

SASTAV VLASINA VODE

Vlasina ima potvrđen kvalitet u više renomiranih laboratorija u Nemačkoj, Švajcarskoj i Srbiji od prvih ispitivanja početkom 2000-tih godina do danas!
Katjoni
Katjoni

Natrijum (Na)     2,3 mg/l
Kalijum (K)     0,3 mg/l
Amonijum (NH4)     0,03 mg/l
Magnezijum (Mg)     2,7 mg/l
Kalcijum(Ca)  5,7 mg/l

Anjoni
Anjoni

Fluor (F)     0,08 mg/l
Hlorid (Cl)     <1 mg/l
Nitrit (NO2)     <0,005 mg/l
Nitrat (NO3)     0,6 mg/l
Sulfat (SO4)     3,7 mg/l

Stroncijum (Sr)     0,012 mg/l
Mangan (Mn)     <0,002 mg/l
Gvožđe (Fe)     0,03 mg/l

Ukupna mineralizacija 48 mg/l

Bikarbonati (HCO3)     32 mg/l
Karbonat (CO3)     <3 mg/l

Suvi ostatak na 180°C     30 mg/l