Preslap d.o.o. Beograd

Sedište: 
Gavrila Principa 55 
Savski venac
11000 Beograd 
Telefon: +381 11 4142 700

Lokacije

Kancelarije Pančevo
Vojvode Radomira Putnika 1
26000 Pančevo

Telefon: +381 13 2580 310
Fax: +381 13 2580 311
E-mail: info@vlasinawater.com 

Fabrika za flaširanje vode
Pre​slap bb
16213 Crna Trava